Talent map - Үнэлгээг хувь хүний тухайлсан нэг талаас нь авсан “фото” зураг гэж бодвол, Авъяасын олон хүчин зүйлийн зураглал нь тухайн хүний чадамжийн талаар бүрэн дүүрэн төсөөлөл, зураглал өгөх хэд хэдэн фото зурагны хослол гэж ойлгож болно.

 • Карьерын зөвлөмж ба зөвөлгөө
 • Карьерын хөгжил ба дотоод шилжилт хөдөлгөөн хийх
 • Ажилд сонгон шалгаруулж авах
 • Оюутан, сурагчид, дадлагажич нар болон бүх түвшний мэргэжилтнүүд
 • 50 асуулт
 • 15 минут
 • Монгол, Англи, Франц хэл дээр
 • Ажил дээрх төрөл бүрийн сценарийг ашиглан сорил өгөгчдийн бусдаас илүүд үзэх ажил, үйл ажиллагааг тодорхойлдог.
 • Үр дүнг харуулсан график
 • Хувь хүний онцлог шинжийн тайлбарууд
 • Ерөнхий RIASEC профайл
 • Ерөнхий чадамж
 • 138 өөр төрлийн ажлыг судлуулагчийн сонирхолд хэрхэн нийцэхийг тохируулна