Ажилд авах зөв шийдвэр гаргах нь


Ажилд сонгон шалгаруулалтыг алдаатай хийхээс зайлсхийж, аюулгүй шийдвэр гаргах нь

Дэлгэрэнгүй

Сургалт хөгжилд ур чадварын үнэлгээг ашиглах тухай

Ажиллагсдынхаа үнэт зүйл, олж авсан өрсөлдөх чадварыг давуу талаа болгох нь

Дэлгэрэнгүй

Карьер сонголтод дэмжлэг үзүүлэх нь

Таны карьерийн удирдамж, дотоод шилжилт хөдөлгөөний хандлагыг авч үзэх нь

Дэлгэрэнгүй

Зөвлөгөө, Мэдээлэл

Careers in Public History #1

Өнгөрсөн жилийн өдийд манай компани дээр Хүний нөөцийн мэргэжилтэй нэгэн танил дүү охин ирлээ. Учир нь манайхаас зарлагдсан Оффис менежер

Careers in Public History #2

Өнөө үеийн ихэнх хүмүүсийг харж байхад, тэд амьдралынхаа туршид дор хаяж нэг ажил эрхэлдэг ба тэд ажлаасаа ямарч кайф, баяр баясал авахгүй,