Сэтгэл хөдлөлөө удирдах оюуны чадамжийн тест нь ажил горилогчийн болон ажилтнуудын өөрийн сэтгэл хөдлөлийг ойлгох, бусад хүмүүстэй таатай ажлын харилцааг бий болгох чадамжийг үнэлдэг. Энэхүү сорил нь сэтгэл хөдлөлө удирдах чадамжтай холбоотой 15 онцлог хүчин зүйлсийг үнэлэх замаар тухайн хүний өөртэйгөө ажиллах болон бусадтай харилцах чадварыг үнэн зөвөөр харуулах оноог гаргадаг.

 • Ажилд сонгон шалгаруулж авах
 • Менежерүүдийг үнэлэх, сургах
 • Хувь хүний хөгжил, коучинг
 • Өөрийгөө удирдах, хөгжүүлэх сонирхолтой хүн бүхэнд
 • 95 асуулт
 • 12-15 минут
 • Монгол, Англи хэл дээр
 • Өөрийн болон бусдын сэтгэл хөдлөлийг ойлгох, бусад хүмүүстэй таатай ажлын харилцаа бий болгох чадамжийн үнэлгээ
 • Нийтээр зөвшөөрсөн хэв маяийг дагах байдлын үзүүлэлт
 • Стандарт EQ оноо
 • Дүн шинжилгээг товч дүрсэлсэн график
 • Оролцогчийн чадамжийн хураангуй
 • Хувь хүнд онцлог шинжид тохирсон тайлбарууд
 • EI-н 5 хэмжүүрүүдтэй оролцогч бүрийг таарч байгаа эсэхийг шалгах