Хувь хүний суурь зан чанарыг тодорхойлох тест нь хувь хүний давамгайлах суурь зан чанарыг тодорхойлдог. Энэ нь бие хүний зан төлөвт гол нөлөө үзүүлдэг суурь зан чанарын 5 үзүүлэлтийг хэмжих ба тэдгээр суурь зан чанар нь тухайн хүний амьдралын туршид өөрчлөгддөггүй тул энэхүү үнэлгээ нь насанд хүрэгчид болон өсвөр насныханд аль алинд нь тохиромжтой..

 • Ажилд сонгон шалгаруулж авах
 • Карьерын зөвлөгөө өгөх
 • Хувь хүний хөгжил
 • Өөрийгөө удирдах, хөгжүүлэх сонирхолтой бүхий л ажилтнууд
 • 1-4 хүртэл эрэмблэгдсэн 4 өгүүлбэр бүхий 15 багц асуулт
 • 7-10 минут
 • Монгол, Англи хэл дээр
 • Насанд хүрсэн хүний амьдралын туршид өөрчлөгддөггүй суурь 5 зан чанарын үзүүлэлт
 • Хувь хүний давамгайлах зан чанарын тодорхойлолт
 • График ба дэлгэрэнгүй хүснэгт
 • Хувь хүн бүрт зориулсан тайлбарууд
 • Хураангуй хүснэгт