IMMERSION - хялбарчилсан тоглоомын хандлагыг ашиглан оролцогчийн карьерын сонирхлыг үнэлдэг орчин үеийн үнэлгээ юм. Энэхүү үнэлгээ нь ажил дээрх төрөл бүрийн үйл ажиллагаа, хэлбэрийг ашиглан сорил өгөгчийн бусдаас илүүд үзэх ажил, үйл ажиллагааг тодорхойлдог. Түүнчлэн, RIASEC загвараар тодорхойлогдсон 6 үзүүлэлтүүдээр хувь хүний сонирхол ба үнэт зүйл, төрөлх чадамж ба нөөц бололцоо, суралцах хэв маяг болон ажлын орчинд чухалчлах зүйлсийг үнэлдэг.

 • Карьерын зөвлөмж ба зөвлөгөө
 • Карьерын хөгжил ба дотоод шилжилт хөдөлгөөн хийх
 • Ажилд сонгон шалгаруулж авах
 • Оюутан, сурагчид, дадлагажич нар болон бүх түвшний <мэргэжилтнүүд>
 • 50 асуулт
 • 15 минут
 • Монгол, Англи хэл дээр
 • Ажил дээрх төрөл бүрийн сценарийг ашиглан сорил өгөгчийн бусдаас илүүд үзэх ажил, үйл ажиллагааг тодорхойлдог.
 • Үр дүнг харуулсан график
 • Хувь хүний онцлог шинжийн тайлбарууд
 • Ерөнхий RIASEC профайл
 • Ерөнхий чадамж
 • 138 өөр төрлийн ажлыг сорил өгөгчийн сонирхолд хэрхэн нийцэхийг тохируулна