REASONING_SPATIAL

#REASONING_SPATIAL сорилыг ашиглаарай. Танд амжилт хүсье.

">

Газрын зураг унших, шоо, видео, эвлүүлдэг тоглоом тоглох, тавилганы байршлыг оновчтой байршуулах, барилгын зураг унших мэт бүх үйл ажиллагаанууд бидний орон зайн чадварыг маш их шаарддаг. Тэгвэл өнөөдөр, бидэнд аливаа асуудлыг олон талаас нь зэрэг харах, оюун ухааны сэтгэмжээ 2D, 3D болгон хувиргаж чадах онцгой ур чадварыг шаардаж эхэлсэн. Хэрвээ та, 3D чадвараа тодорхойлж, хөгжүүлэхийг хүсвэл манай цоо шинэ #REASONING_SPATIAL сорилыг ашиглаарай. Танд амжилт хүсье.