Таны

Оюутны ширээнээс ажил амьдралын шинэ талбарт гарах ирээдүйн мэргэжилтнүүдийн зан төлөв, авъяас сонирхол, ур чадварыг үнэлэн, хувь хүний онцлогийг тодорхойлж, ажлын байранд өөрийгөө бэлтгэх ажилд нь карьер хөгжлийн цогц үйлчилгээ үзүүлж, урт хугацаанд өрсөлдөх чадвараа тогтвортой хадгалах зөв хүнийг тохирох ажлын байранд зуучлахад манай төслийн зорилго оршино. 

Төслийн хүрээнд хамтран ажиллах байгууллага, шинэхэн төгсөгч оюутан залуусыг нээлттэйгээр урьж байна. 

Хүндэтгэсэн,

Карьер хөгжлийн төв