ҮНДЭСНИЙ

Дэлхийн чанарын өдрийг тохиолдуулан Монгол Улсад “Үндэсний чанарын 7 хоног”-ийг тэмдэглэдэг уламжлал тогтсоны дагуу Стандарт Хэмжил Зүйн Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим хамтран “ҮНДЭСНИЙ ЧАНАРЫН ЧУУЛГАН” нэгдсэн арга хэмжээг 3 дах жилдээ амжилттай зохион байгуулсан. Юнайтед Карьер Консалтинг ХХК-ий Карьер хөгжлийн төв нь уг чуулганд ISO 26000 - Нийгмийн хариуцлага ОУ-ын стандартыг нэвтрүүлсэн ОУ-ын сорилын хороогоор баталгаажсан, Их Британи болон АНУ-ын Сэтгэлзүйн үнэлгээний хороогоор баталгаажсан ОУ-ын Сэтгэлзүйн үнэлгээний "CENTRAL TEST" байгууллагын албан ёсны эрхтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг ба чуулганд оролцогч байгууллагуудад өөрсдийн үйл ажиллагаагаа танилцуулан, амжилттай оролцлоо.